Call me back

alt

Verplicht *

 

Volg ons...

 Wijziging doorgeven PDF Afdrukken E-mailadres

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie dient u zo snel als mogelijk aan ons door te geven. Neem contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers zien erop toe dat uw wijzigingen binnen één werkdag worden verwerkt. Wij helpen u graag bij het "up-to-date" houden van uw verzekeringen! 

> U wilt een wijziging doorgeven van uw auto / bestelauto / motor
U heeft een ander voertuig gekocht en wilt dat uw verzekering daarop wordt aangepast. U kunt deze wijziging aan ons doorgeven via het speciale formulier onderaan deze pagina of u kunt telefonisch contact met ons opnemen. Wij willen u erop wijzen dat het doorgeven van een wijziging via onderstaand formulier, niet betekent dat er direct dekking is voor uw nieuwe voertuig. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om tijdens kantoortijden telefonisch contact op te nemen met een van onze adviseurs. 


Voor een snelle afhandeling is het van belang om de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • Het polisnummer van uw huidige verzekering

  • Gegevens van het nieuwe voertuig zoals: merk en type, kenteken, bouwjaar, gewicht, type brandstof, meldcode, nieuwwaarde en dagwaarde

  • Het type dekking dat u wenst (ongewijzigd, WA, WA plus beperkt casco of WA plus volledig casco (all risk)

  • Of het voertuig is voorzien van een alarm (incl. alarmcerficaat). 


> U wilt een wijziging in de dekking doorgeven
Indien u de dekking van uw verzekering wilt aanpassen moet u er rekening mee houden dat de meeste maatschappijen een lagere dekking in de regel alleen accepteren per hoofdvervaldatum. Indien u de dekking wenst uit te breiden kan dit doorgaans per direct worden doorgevoerd. U kunt deze wijziging aan ons doorgeven via het speciale formulier onderaan deze pagina of u kunt telefonisch contact met ons opnemen.

Voor een snelle afhandeling is het van belang om de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • Het polisnummer van uw huidige verzekering

  • De te wijzigen gegevens


> U wilt uw adres wijzigen
U gaat binnenkort verhuizen of bent reeds verhuisd en wilt uw nieuwe adres aan ons doorgeven. U kunt deze wijziging aan ons doorgeven via het speciale formulier onderaan deze pagina of u kunt telefonisch contact met ons opnemen. U kunt hier uw adreswijziging of wijziging telefoon of e-mail adres doorgeven.

Voor een snelle afhandeling is het van belang om de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • Het polisnummer van uw huidige verzekering

  • Uw huidige adres

  • Uw nieuwe adres

Let op! Wij adviseren u bij een dergelijke wijziging contact op te nemen met onze afdeling backoffice indien u een opstalverzekering of inboedelverzekering bij ons heeft afgesloten. Het is namelijk noodzakelijk de verzekerde som van beide verzekeringen opnieuw vast te stellen. Voor het vaststellen van de herbouwwaarde verwijzen wij u naar de door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Herbouwwaardemeter 2018 > U wilt uw verzekering beëindigen
Het beëindigen van uw verzekering is mogelijk per de op de polis vermelde contractsvervaldatum. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in de polisvoorwaarden aangegeven opzegtermijn. De verzekering is direct opzegbaar bij verkoop van het verzekerde object, emigratie of overlijden. 
Bij een tussentijdse opzegging hebben wij altijd een aanvullende verklaring nodig zoals een vrijwaringsbewijs, bewijs van overlijden of emigratie. 

Uw
opzeggingsbrief dient per post te worden verzonden naar:

VDK assurantiën
T.a.v.: Afdeling Royement
Postbus 36
2270 AA VOORBURG

Opzeggen autoverzekering. Wij wijzen u er op dat als de verzekering bij verkoop tussentijds (niet per hoofdvervaldatum) wordt beëindigd, de maatschappij royementskosten in rekening brengt. Indien er binnen afzienbare tijd weer een auto wordt aangeschaft, die ook bij VDK assurantiën zal worden verzekerd, is het wellicht verstandiger om de polis op te schorten. Als u de polis opschort dan wordt uw polis 'bevroren'. De teveel betaalde premie wordt dan gereserveerd en verrekend wanneer u weer een nieuw voertuig op de polis verzekert. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht en de opbouw van schadevrije jaren gaat na het hervatten van de verzekering ononderbroken door. Opschorting is mogelijk gedurende maximaal drie jaar.
 


Selecteer hier uw wijzigingsformulier: 

ik wil een wijziging van mijn voertuig doorgeven
ik wil de dekking van mijn bestaande verzekering wijzigen
ik wil een adreswijziging doorgeven
ik heb een andere vraag over mijn verzekering