Call me back

alt

Verplicht *

 

Volg ons...

 Klacht melden PDF Afdrukken E-mailadres

VDK Assurantiën streeft naar tevreden klanten. Maar het kan wel eens mis gaan. Heeft u een klacht? Laat het ons dan weten zodat wij samen met u tot en passende oplossing van het geschil kunnen komen. Wij zullen er binnen onze mogelijkheden alles aan doen om uw ontevredenheid weg te nemen.

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u deze ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Klachteninstituut biedt u een loket voor al uw verzekeringsklachten. Als u van mening bent dat u niet volledig bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad, kunt u eveneens bij bovengenoemd instituut terecht. Wij hebben ons onderworpen aan de bevoegdheid van het Klachteninstituut.

Voordat u het klachteninstituut benadert, kunt u het beste eerst met ons contact opnemen. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut u biedt, zijn gratis voor u.

Als u schriftelijk een klacht wilt indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kunt u een brief schrijven of gebruik maken van klachtenformulier, dat verkrijgbaar is bij het Klachteninstituut (
www.kifid.nl). Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300012770

Enkele aanwijzingen hierbij:

  • Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die u met ons heeft gevoerd.

  • Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat u daarvan vindt.

  • Geef aan tegen wie de klacht gericht is, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat u van het Klachteninstituut verwacht.

  • Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop uw klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsel, clausules etc.

  • Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.

Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling.